Werkgevers hechten waarde aan authentieke medewerkers. Omdat zij dichter bij zichzelf staan, zijn zij vaak succesvoller dan hun niet-authentieke collega’s. Hoe dichter je bij jezelf staat en hoe meer je vanuit je persoonlijke waarden handelt, hoe beter je in staat bent jezelf neer te zetten.

Wij helpen de werknemer zijn of haar kracht te hervinden, behouden en inzetten. Als de werknemer in zijn kracht staat, is hij immers blijer en automatisch productiever. Op deze wijze helpt hij ook jou als werkgever te groeien.

Authentiek Coaching & Advies biedt diverse interventies zoals (loopbaan)coaching, bedrijfsmaatschappelijk werk, vertrouwenspersoon, kompas-, preventiegesprekken en bieden wij advies.

Ook kunnen wij jou als werkgever ondersteunen door jarenlange ervaring in bovenstaande maar ook werkzaam te zijn geweest in zowel de profit als de non profit sector. Van korte adviezen, brainstormsessies tot interim werk.

Wij zijn Authentiek Coaching en Advies! Bel ons voor een vrijblijvende kennismakingsadvies of consult.

(loopbaan)Coaching

Medewerkers hebben een werk- en/of privégerelateerde ontwikkelingsvraag. Deze wordt omgezet in concrete, te realiseren doelen. Tijdens het coachtraject werkt de medewerker aan het realiseren van de gestelde doelen.

De medewerker krijgt tijdens het coaching traject nieuw inzichten door te reflecteren op eigen kennis en handelen. Op deze manier wordt de medewerker bekwamer in het bereiken van zijn eigen doelen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

De inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk geeft aan medewerkers het signaal dat knelpunten serieus worden genomen en toont aan dat de werkgever diverse mogelijkheden biedt voor het herstellen/verbeteren van het functioneren van een medewerker.

Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt ingezet als een medewerker door werk gerelateerde of privé omstandigheden niet optimaal functioneert, dreigt uit te vallen of zich reeds heeft ziek gemeld. Het kan effectief worden ingezet bij het begeleiden van re-integratietrajecten en uitvoering 2e spoorbeleid.

Doel van het bedrijfsmaatschappelijk werk is de eigen kracht en regie van medewerkers en leidinggevende te versterken en het zelf oplossend vermogen te vergroten. Het leidt tot verbeteren van persoonlijk functioneren, voorkomen van ziekteverzuim, dan wel de duur van het verzuim te bekorten.

De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft een adviserende, inzicht gevende en ondersteunende rol naar medewerkers en organisatie. Tevens ondersteunt het de direct betrokken leidinggevende en de afdeling HRM bij het oplossen van medewerker gebonden problemen.

(HR) Advies

Werkgevers hebben niet altijd de juiste HR kennis in huis, hebben soms behoefte aan extra ondersteuning of willen specifieke zaken laten toetsen. Wij bieden dienstverlening op het snijvlak van mens en organisatie en bieden werkgevers de mogelijkheid vom van deze specialistische kennis gebuikt maken. De kracht zit in het bieden van korte gerichte interventies/adviezen. Hierbij wordt de vraag achter de vraag onderzocht om te komen tot structurele oplossingen. Denk hierbij aan organisatie ontwikkeling, procesbegeleiding, ontwikkeling, werving en selectie, verzuimmanagement, enz. Ook interim opdrachten behoren tot de mogelijkheden.

Vertrouwenspersoon

Medewerkers kunnen op het werk geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Denk hierbij aan pesten, onheuse bejegening, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en frauduleus handelen (integriteit). Omstandigheden die van grote invloed kunnen zijn op het werk(plezier).