Medewerkers kunnen op het werk geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Denk hierbij aan pesten, onheuse bejegening, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en frauduleus handelen (integriteit). Omstandigheden die van grote invloed kunnen zijn op het werk(plezier).

Als het voor een medewerker niet goed voelt om deze ongewenste omgangsvormen of integriteitschendingen binnen de organisatie bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld bij collega’s, leidinggevende en/of de afdeling HRM, dan biedt de vertrouwenspersoon een oplossing. De vertrouwenspersoon, het woord zegt het al, is in alle vertrouwelijkheid en volledige anonimiteit beschikbaar voor het bespreken van werk gerelateerde problemen.

Medewerkers moeten zich voldoende veilig voelen als zij een klacht of een melding willen indienen. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat het indienen van een klacht geen negatieve gevolgen heeft voor hun functie of positie binnen de organisatie.

Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon veilig hun vermoedens van eventuele misstanden en integriteitsschendingen binnen de organisatie bespreken.

Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon biedt de werkgever de medewerkers de mogelijkheid om op een veilige manier en in volledige anonimiteit te werken aan het oplossen van problemen. Het geeft het signaal dat de werkgever het oplossen van knelpunten serieus neemt, zorg heeft en verantwoordelijkheid neemt voor medewerkers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze rol als vertrouwenspersoon binnen uw organisatie?